fbpx

בס״ד

"לעת זקנה רשמתי לי על דפים דברים שמשכו את עיניי"

הרב יהושע רוזן זצ״ל

נגן וידאו

- אודות הפרוייקט -

בעז”ה, הליקוט שליקט מו”ר הרב יהושע רוזן זצ”ל – ראש וראשון לתלמידי הרב צבי יהודה קוק זצ״ל במרכז הרב ור״מ שנים רבות בישיבת ירושלים לצעירים –
 בכתב יד קדשו על חמשה חומשי תורה והמועדים, יוצא כעת לאוֹר בהדפסה חדשה בשלושה כרכים,
בעזרתכם.

הספרים מהווים זִכרון חי לדמותו ולתורתו של הרב רוזן זצ”ל, מוסיפים עונג ללימוד פרשת השבוע, ומשמשים לעזר רב בהכנת דברי תורה לשיעורים ולאירועים.

זו ההזדמנות שלכם להיות שותפים ולרכוש סט ספרים או יותר ברכישה מוקדמת.
ניתן להקדיש את התרומה לעילוי נשמת, לרפואה, לזיווג, להצלחה וכדו’.

ההקדשה תופיע בתוך הספרים בהתאמה לגודל התרומה

- ותומכיה מאושר -

150 ש״ח

סט ספרים

500 ש״ח

סט ספרים + שם להקדשה בסוף הספר

1,000 ש״ח

סט ספרים + שם / שמות להקדשה
בסוף הספר

2,500 ש״ח

סט ספרים + שם להקדשה
על 1/8 עמוד בסוף הספר

5,000 ש״ח

סט ספרים + שם להקדשה על 1/4 עמוד בסוף הספר

10,000 ש״ח

סט ספרים + שם / שמות להקדשה על 1/2 עמוד בסוף הספר

25,000 ש״ח

סט ספרים + שם / שמות להקדשה על עמוד בסוף הספר

50,000 ש״ח

10 סטים + שם / שמות להקדשה על עמוד בסוף הספר

איסוף עצמי מירושלים.
למשלוח בתשלום (30 ש״ח) - צרו קשר במייל shohamgenut@gmail.com או בטלפון: 0543060262 - שהם גנוט